Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đồng Nai

cac van ban phap luat

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp Đồng Nai.

Asadona hiện đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp Đồng Nai. Chúng tôi có nhân viên thay mặt khách hàng (thông qua ủy quyền) liên hệ với cơ quan nhà nước để thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các nghĩa vụ pháp lý để khách hàng hoàn thành công việc với thời gian ngắn nhất và chi phí thấp nhất.

Các thủ tục hành chính doanh nghiệp:

SP

Nội dung công việc

Thực hiện

Chi phí

THÀNH LẬP CÔNG TY

1 Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

7 ngày

2.000.000

2 Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

7 ngày

1.900.000

3 Thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

7 ngày

2.200.000

4 Thành lập Công ty Cổ phần

7 ngày

2.900.000

5 Thành lập Công ty có vốn nước ngoài (Dưới 49%)

14 ngày

8.000.000

6 Thành lập Công ty nước ngoài (Trên 51%)

30 ngày

LH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU

7 Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

1 ngày

500.000

8 Tờ khai thuế môn bài
9 Quyết định bổ nhiệm giám đốc
10 Quyết định bổ nhiệm kế toán
11 Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán
12 Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

13 Thêm bớt ngành nghề kinh doanh

7 ngày

1.000.000

14 Thay đổi tên doanh nghiệp (cần làm dấu mới)

14 ngày

1.500.000

15 Thay đổi trụ sở (trong tỉnh)

7 ngày

1.000.000

16 Thay đổi trụ sở (ngoài tỉnh)

14 ngày

1.500.000

17 Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập

7 ngày

1.000.000

18 Chuyển nhượng vốn

7 ngày

1.000.000

19 Thay đổi người đại diện theo pháp luật

7 ngày

1.000.000

20 Tăng vốn điều lệ

7 ngày

1.000.000

21 Lập chi nhánh trong tỉnh

7 ngày

1.000.000

22 Lập chi nhánh ngoài tỉnh

14 ngày

1.500.000

23 Khách hàng làm 2 việc trong 1 lần thay đổi sẽ giảm giá 50% các việc thứ 2 trở đi

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

24 Chuyển công ty TNHH MTV thành công ty TNHH

7 ngày

2.000.000

25 Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần

7 ngày

2.000.000

26 Bán công ty cho người khác (không đổi dấu)

7 ngày

2.000.000

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

27 Dịch vụ kế toán hàng tháng (bao gồm sổ sách và BCTC)

12 tháng

12.000.000

28 Lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

12 tháng

5.000.000

29 Xử lý vụ việc kế toán, thuế, phạt thuế

LH

30 Hoàn thuế GTGT

30 ngày

LH

CÁC GIẤY PHÉP PHỤ

31 Giấy chứng nhận Điều kiện an ninh trật tự(Dành cho công ty bảo vệ, nhà nghỉ, karaoke)

14 ngày

3.000.000

32 Giấy chứng nhận Điều kiện phòng cháy chữa cháy(Dành cho nhà nghỉ, karaoke, nhà xưởng)

30 ngày

3.000.000

33 Giấy phép kinh doanh bất động sản

LH

34 Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá

LH

35 Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

LH

36 Thỏa thuận địa điểm nhà xưởng kho bãi

LH

THỦ TỤC LAO ĐỘNG

37 Khai báo lao động, đăng ký BHXH, BHYT

7 ngày

LH

38 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

30 ngày

LH

39 Giấy phép lao động cho người nước ngoài

14 ngày

LH

THỦ TỤC THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU

40 Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

30 ngày

2.500.000

41 Đăng ký bản quyền tác giả

30 ngày

LH

42 Đăng ký thương hiệu công ty

30 ngày

LH

43 Công bố chất lượng sản phẩm

60 ngày

LH

THỦ TỤC IN VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

44 In hóa đơn (10 cuốn, in 1 màu), thông báo phát hành.

7 ngày

1.500.000

45 Thông báo phát hành hóa đơn (nếu không in hóa đơn)

5 ngày

500.000

 

Các chi phí trên có tính tham khảo. Có thể thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Advertisements

Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

 

Bìa sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Bìa sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 – Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán 2013

Cập nhật các thông tư mới nhất đến ngày 01-01-2013

– Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

– Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

– Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.

Mục Lục:

Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thông tư hướng dẫn mới nhất về hệ thống tài khoản kế toán cập nhật đến ngày 01-01-2013

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
Quy định chung
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
– Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
– Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
– Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
– Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
– Loại tài khoản 5: Doanh thu
– Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
– Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
– Loại tài khoản 8: Chi phí khác
– Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
– Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

 

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp 2013 – Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán

Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã sửa đổi bổ sung theo thông tư mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến ngày 01-01-2013

Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán.

Mục lục:
Lời nói đầu

Phần thứ hai – Hệ thống báo cáo tài chính
Quy định chung
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần A – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm
Nợ ngắn hạn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Phần B – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Phần thứ ba – Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
Quy định chung
Danh mục chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Quy định chung
Các hình thức kế toán
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Sơ đồ kế toán các hoạt động kinh tế chủ yếu

Giá bán mỗi quyển: 185.000 VNĐ

Liên hệ mua sách: info@asadona.com

Tư vấn xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ở Đồng Nai

Tư vấn xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ở Đồng Nai

Việc chuẩn hóa hệ thống quản lý và sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ đem đến có doanh nghiệp những lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới rất nhanh theo lộ trình WTO.
Kể từ 1/7/2013 Asadona bắt đầu triển khai kinh doanh một dịch vụ mới: Tư vấn xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ở Đồng Nai. Cùng với đối tác Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Quản Lý Mới đã nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi hy vọng là nhà cung cấp đầu tiên giúp các doanh nghiệp Đồng Nai tiếp cận các hệ thống tiên tiến này.

mo-hinh-iso-9001-2008

 

Giới thiệu một số hệ thống tiêu chuẩn chất lượng phổ biến

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001
Hệ thống quản lý chất lượng mà một trong những đại diện được nhiều người biết đến là ISO 9000 đã trở thành một đề tài quen thuộc, được biết đến và áp dụng rộng rãi và trở thành chuẩn mực cho công tác quản lý hoạt động của tổ chức. ISO 9000 là một trong những bước ngoặt thành quả của tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO, nó mang lại một sự thay đổi lớn trong Quản Lý Chất Lượng trên toàn thế giới.

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn môi trường (EMS). ISO14001 là tiêu chuẩn chính, trong đó định rõ các yêu cầu cho việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường với 3 cam kết cơ bản: (1) Ngăn ngừa ô nhiễm, thân thiện với môi trường; (2) Phù hợp với pháp luật và (3) Cải tiến liên tục hệ thống EMS.

Hệ thống quản lý Chất lượng Toàn diện TQM
TQM là hệ thống quản lý chất lượng toàn diện được phát triển và áp dụng khá rộng rãi ở các quốc gia phát triển. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về TQM dù có thể hiểu chung nhất đó là “một hệ thống quản lý tổng thể, đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng bằng việc tận dụng tốt nhất các nguồn lực của doanh nghiệp với chi phí nhỏ nhất”.

Hệ Thống Quản Lý An toàn Thực phẩm HACCP
HACCP là phương pháp quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm ISO22000:2005
ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế kết hợp và bổ sung các yếu tố trọng tâm của tiêu chuẩn ISO9001 và các nguyên tắc HACCP để cung cấp khuôn khổ làm việc hiệu quả nhằm triển khai, áp dụng và cải tiến tiên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

Thực hành Sản xuất tốt GMP
GMP là một phần của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm kiểm soát các điều kiện về nhà xưởng (cơ sở hạ tầng), điều kiện con người và kiểm soát các quá trình sản xuất để đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh, loại bỏ những nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

Hệ thống Quản lý Sản phẩm theo BRC
Tiêu chuẩn toàn cầu BRC – Hàng tiêu dùng (BRC Global Standard – Consumer Products) do tổ chức BRC (British Retail Consortium) xây dựng và phát triển. Tiêu chuẩn được phát triển nhằm giúp các nhà bán lẻ đáp ứng được các yêu cầu luật định và bảo vệ người tiêu dùng, bằng cách cung cấp một cơ sở chung cho việc chứng nhận các công ty cung cấp hàng tiêu dùng.

Hệ thống Quản lý Chất lượng – Thiết bị Y tế ISO13485:2003
Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng trong đó một tổ chức cần thể hiện khả năng cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan đáp ứng đúng những yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định áp dụng cho dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan.

Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS18001:2007
OHSAS18000 là một bộ tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (gọi tắt là OH&S) được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp, đồng thời cải thiện công tác quản lý.

Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Phụ tùng Ô tô ISO 16949: 2002
Tiêu chuẩn ISO/TS16949 được xây dựng bởi Hiệp hội ô tô quốc tế (IATF) – The International Automotive Task Force – bao gồm các nhà sản xuất ô tô như: BMW, Daimler, Chryster, Fiat, Ford, General Motor, PSA Peugeot-Citroen,… và các hiệp hội thương mại quốc gia: AIAG (Mỹ), VDA (Đức), SMMT (Anh), ENFIA (Ý), FIEV (Pháp), hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA).

Hệ thống Quản lý về Trách nhiệm Xã hội SA 8000
Tiêu chuẩn SA 8000 do Tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI) xây dựng năm 1998. Tiêu chuẩn này được xem là chuẩn mực về các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

 

Phần mềm kế toán trực tuyến FAST

phần mềm kế toán trực tuyến đồng nai

Trong chương trình cộng tác với  công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST, Asadona xin giới thiệu đến khách hàng của mình tại Biên Hòa Đồng Nai một phần mềm kế toán mà chúng tôi cho rằng có thể xử lý tốt công việc của khách hàng với quy mô hợp lý và chi phí tốt nhất.

Phần mềm kế toán Fast Accouting Online

Fast Accounting Online (FAO) là phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây (cloud computing), dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Fast Accounting Online được cung cấp cho khách hàng dưới dạng phần mềm như là dịch vụ (SaaS – Software as a Service).
Khách hàng sẽ trả tiền theo dòng sản phẩm lựa chọn, số lượng người sử dụng và thời gian sử dụng. Cụ thể bảng giá cho 1 người sử dụng (user) như sau (đvt: đồng):

bang-gia-fao

KHÔNG cài đặt

Không cần cài đặt, không cần tải thêm tệp và không cần cài bất cứ thành phần nào. Chỉ cần một máy tính hoặc máy tính bảng hay thiết bị có kết nối mạng và chạy chương trình.

KHÔNG chi phí hạ tầng

Được cung cấp cho khách hàng dưới dạng dịch vụ (SaaS) trên nền điện toán đám mây nên doanh nghiệp không cần phải đầu tư máy chủ và cài đặt. Chỉ cần đăng ký mua là có thể dùng được ngay.

Kỳ thanh toán LINH HOẠT

Chi phí thanh toán dàn trải theo từng tháng, từng quý hay từng năm. Doanh nghiệp linh động chọn cho mình kỳ thanh toán thích hợp với tình hình tài chính của mình.

Cam kết bảo mật với khách hàng

FAST mang lại cho bạn những thông tin cần thiết để giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng Fast Accounting Online, đặt niềm tin vào những dịch vụ mà FAST cung cấp.

Các khoá đào tạo cho khách hàng

Luôn tổ chức các khoá đào tạo tập trung miễn phí cho khách hàng và các khách hàng tiềm năng giúp khách hàng hiểu rõ hơn Fast Accounting Online và áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Đăng ký dùng thử
Phần mềm kế toán trực tuyến FAST Accouting Online cho doanh nghiệp Đồng Nai

Cung cấp phần mềm kế toán Acman Acent 2012

Phần mềm kế toán Acman Acent 2012

Phần mềm kế toán Acman Acent 2012

Phần mềm kế toán ACMAN Acent 2012

Cùng gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của mình, Asadona xin giới thiệu đến doanh nghiệp một phần mềm kế toán với rất nhiều ưu điểm, đặc biệt thích hợp cho các kế toán viên làm việc cho nhiều công ty.

ACMAN Phiên bản ACent 2012 – Sử dụng công nghệ hiện đại:

–          Ngôn ngữ lập trình C#, hỗ trợ tối đa nền tảng Net.
–          Hệ cơ sỏ dữ liệu: Sql server 2005, hỗ trợ mạnh làm việc trong mạng LAN.
–          Hệ thống báo cáo: Xtrareport, Exel, Crytal report – Tăng tốc độ xử lý dữ liệu.
–          Fonts chữ sử dụng: Unicode.

ACMAN Phiên bản ACent 2012 – Giao diện nhập liệu đa dạng.

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức nhập liệu phù hợp:
–          Nhập liệu theo giao diện truyền thống của ACMAN.
–          Nhập liệu theo dạng phân hệ: thu – chi , nhập – xuất…

ACMAN Phiên bản ACent 2012 – Đầy đủ các chức  năng.

Đáp ứng nhu cầu quản lý của nhiều loại hình doanh nghiệp, và theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Tối ưu hóa các tính năng của và tích hợp thêm một số tính năng mới:

–          Tích hợp module tiền lương và tự động trích bảo hiểm.
–          Tích hợp module quản lý tài sản và công cụ dụng cụ.
–          Tự động tính lại giá xuất kho trong kỳ.
–          Tự động thay đổi mã hàng hóa, mã khách hàng, nhà cung cấp.
–          Khôi phục lại dữ liệu đã xóa, quản lý thông tin làm việc của người dùng chi tiết.
–          Hệ thống nhóm đối tượng, vật tư đa cấp, không hạn chế (Mô hình quản lý bán hàng đa cấp).
–          Quản lý chi tiết giá thành (theo nhu cầu quản lý của từng khách hàng).
–          Tốc độ xử lý dữ liệu và in báo cáo nhanh, thuận tiện.

Một số hình ảnh về giao diện phần mềm

Ưu đãi cho doanh nghiệp Đồng Nai:

– Giảm giá cho kế toán viên độc lập làm việc cho nhiều công ty.
– Tặng một bản Acent cá nhân cho kế toán nếu mua Acent cho công ty mình đang làm việc.
– Giảm giá in hóa đơn và chữ ký số cho khách hàng mua trọn gói: Acent – Chữ ký số.

Khách hàng khu vực Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ có nhu cầu mua phần mềm Acent 2012 vui lòng liên hệ: Bùi Thanh Tiền, ĐT: 0903.703.730, Email: tien@asadona.com để được cài đặt tận nơi và hướng dẫn chi tiết từ Asadona.

Thông báo giảm giá chữ ký số tại Đồng Nai

Dịch vụ kế toán tại Đồng Nai

Giảm giá chữ ký số dành cho doanh nghiệp Đồng Nai

Chương trình giảm giá chữ ký số mới nhất áp dụng cho khách hàng cũ của Asadona và khách hàng trong phạm vi thành phố Biên Hòa:

Giảm giá còn 2.100.000 Vnđ cho gói 3 năm bao gồm:
– Gói chữ ký số 3 năm
– Tặng thiết bị USB Token
– Tặng thêm 9 tháng sử dụng
– Cài đặt và hướng dẫn tận nơi

Ngoài ra, với các doanh nghiệp tỉnh khác, Asadona giữ nguyên mức giá đã giảm của tháng 9  như sau:

STT

Gói CKS

Diễn giải

Giá cũ

Giảm

Giá mới

Khuyến mãi

1

1 năm

Gói 1 bao gồm:
– 12 tháng sử dụng dịch vụ chữ ký số
– 01 thiết bị chữ ký số CA-Token

1.650.000

150.000

1.500.000

Khách hàng sẽ đuợc cộng thêm 06 tháng sử dụng miễn phí chữ ký số.

2

2 năm

Gói 2 bao gồm:
– 24 tháng sử dụng dịch vụ chữ ký số
– 01 thiết bị chữ ký số CA-Token

2.530.000

230.000

2.300.000

Khách hàng sẽ đuợc cộng thêm 06 tháng sử dụng miễn phí chữ ký số.

3

3 năm

Gói 3 bao gồm:
– 36 tháng sử dụng dịch vụ chữ ký số
– 01 thiết bị chữ ký số CA-Token

2.750.000

250.000

2.500.000

Khách hàng sẽ đuợc cộng thêm 09 tháng sử dụng miễn phí chữ ký số.

Thông tin cần chuẩn bị khi đăng ký sử dụng chữ ký số:

– Hợp đồng dịch vụ (Do chúng tôi cung cấp) 02 bản.
– Giấy đăng ký (Do chúng tôi cung cấp) 02 bản.
– Giấy phép đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế (02 bản sao có đóng mộc doanh nghiệp).
– Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (02 bản sao có đóng mộc doanh nghiệp).
– Giấy ủy quyền (nếu người được ủy quyền đứng tên trong hồ sơ).

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ 0903.703.730 (Mr.Tiền) để được tư vấn và thực hiện ngay trong vòng 1 ngày.

Dịch vụ khai báo thuế qua mạng tại Đồng Nai

Chữ ký số Đồng Nai

Chữ ký số tại Đồng Nai

Nhằm giúp người nộp thuế tuân thủ đúng các pháp luật về thuế và kê khai thuế qua mạng thuận lợi. Asadona kết hợp với công ty Phạm Lê Gia giới thiệu đến các doanh nghiệp Đồng Nai dịch vụ triển khai chữ ký số tại Đồng Nai và khai báo thuế qua mạng.

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA

VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam VNPT cung cấp. VNPT-CA đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động giao dịch điện tử được pháp luật công nhận nhằm đảm bảo các giao dịch qua mạng được diễn ra trong một môi trường an toàn, bảo mật.

Ứng dụng:

–        Kê khai thuế qua mạng

–        Khai báo hải quan điện tử

–        Giao dịch ngân hàng điện tử – Internet banking

–        Giao dịch chứng khoán

–        Các dịch vụ hành chính công

–        Sử dụng cho các dịch vụ thanh toán qua mạng, thương mại điện tử …

Tiện ích khi sử dụng chữ ký số:

–        Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; không phải xếp hàng chờ đợi để nộp hồ sơ bằng giấy trực tiếp tại các điểm giao dịch.

–        Tiện ích trong việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ; thuận tiện tìm kiếm, tra cứu.

–        Giao dịch online trực tuyến qua Internet, ký số mọi lúc mọi nơi; không phải phụ thuộc vào giờ hành chính hoặc ngày nghỉ.

–        Sử dụng công nghệ hiện đại với độ bảo mật cao được pháp luật bảo hộ.

–        VNPT có đường truyền Internet kết nối trực tiếp với dung lượng lớn đến Tổng Cục thuế nên thuận tiện cho việc khai thuế qua mạng.

–        Được tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ miễn phí, 24×7 với số hotline 18001260, 18001262

Bảng giá dịch vụ chữ ký số tại Đồng Nai (được quy định thống nhất trên toàn quốc):

TT

Nội dung

Duy trì 1 năm

Duy trì 2 năm

Duy trì 3 năm

1

Thời gian dùng thử miễn phí

3 tháng

6 tháng

9 tháng + miễn phí token

2

Cước phí duy trì dịch vụGói Organization ID Standard-       Tính năng: Ký số-       Độ dài cặp khoá: 1024 bits

999.000

1.798.000

2.498.000

3

Thiết bị VNPT-CA token (USB)

500.000

500.000

Miễn phí

Tổng cộng

1.499.000

2.298.000

2.498.000

Thuế GTGT (10%)

149.900

229.800

249.800

Thành tiền (VNĐ)

1.648.900

2.527.800

2.747.800

Quy trình đăng ký chữ ký số:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức/ doanh nghiệp lấy các biểu mẫu:

Giấy đăng ký cấp chứng thư VNPT –CA

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm (Đã được khai đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu xác nhận của DN):

01 Bản giấy đăng ký cấp chứng thư VNPT-CA (BM-1.1.1A)

02 mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ VNPT-CA (HĐ-01)

Kèm theo bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:

01 bản giấy đăng ký kinh doanh/QĐ thành lập

01 bản giấy đăng ký thuế (nếu có)

01 bản CMND/Hộ chiếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Nộp hồ sơ: Chúng tôi cử người đến nhận trực tiếp tại địa chỉ của khách hàng

Nộp phí sử dụng dịch vụ, phí thiết bị và nhận phiếu thu, hẹn trả hóa đơn.

Bước 3: Trả chứng thư số

Sau 7 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được nhận chứng thư.

Doanh nghiệp sẽ nhận về:

Thiết bị ký số VNPT-CA Token (Đã chứa chứng thư của doanh nghiệp)

Hợp đồng đã ký và đóng dấu

Hóa đơn giá trị gia tăng

Biên bản bàn giao chứng thư số.

Bước 4: Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm khai báo thuế qua mạng

Chúng tôi sẽ đến cài đặt và hướng dẫn trực tiếp nếu quý khách sử dụng kèm theo phần mềm khai báo thuế qua mạng.