Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

 

Bìa sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Bìa sách Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013 – Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán 2013

Cập nhật các thông tư mới nhất đến ngày 01-01-2013

– Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008

– Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009

– Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với các đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các TK tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp; công ty, tổng công ty cần bổ sung tài khoản 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị bộ tài chính chấp thuận.

Mục Lục:

Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các thông tư hướng dẫn mới nhất về hệ thống tài khoản kế toán cập nhật đến ngày 01-01-2013

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
Quy định chung
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
– Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
– Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
– Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
– Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
– Loại tài khoản 5: Doanh thu
– Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
– Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
– Loại tài khoản 8: Chi phí khác
– Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
– Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

 

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp 2013 – Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Ghi Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán

Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Đã sửa đổi bổ sung theo thông tư mới nhất của Bộ trưởng Bộ Tài Chính đến ngày 01-01-2013

Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán.

Mục lục:
Lời nói đầu

Phần thứ hai – Hệ thống báo cáo tài chính
Quy định chung
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần A – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm
Nợ ngắn hạn
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

Phần B – Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Phần thứ ba – Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
Quy định chung
Danh mục chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Quy định chung
Các hình thức kế toán
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Sơ đồ kế toán các hoạt động kinh tế chủ yếu

Giá bán mỗi quyển: 185.000 VNĐ

Liên hệ mua sách: info@asadona.com

Advertisements

About Asadona Đồng Nai

Asadona - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đồng Nai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s